ყველა ველის შევსება აუცილებელია
 


 
 მოგესალმებით

თქვენ იმყოფებით საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის სანოტარო მოქმედებათა ელექტრონული რეესტრის ვებ-გვერდზე, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ და გადაამოწმოთ ინფორმაცია შესრულებული სანოტარო მოქმედებების შესახებ,
კერძოდ:

  • თქვენი მონაწილეობით შესრულებული სანოტარო მოქმედების ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში რეგისტრაციის ფაქტი
  • თქვენთან წარმოდგენილი სანოტარო აქტის ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში რეგისტრაციის ფაქტი
  • ინფორმაცია თქვენი მონაწილეობით შესრულებული ან თქვენთან წარმოდგენილი სანოტარო აქტის მიმდინარე სტატუსის (ცვლილების და/ან გაუქმების) შესახებ.

სასურველი ინფორმაციის მისაღებად ისარგებლეთ მარცხენა ვერტიკალურ მენიუში განთავსებული საძიებო პანელით. ძებნის განსახორციელებლად საძიებო პანელში უნდა მიუთითოთ შემდეგი პარამეტრები:

  • ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში აქტის სარეგისტრაციო 9-ნიშნა ნომერი
  • აქტისათვის მინიჭებული უნიკალური 14-ნიშნა ინდივიდუალური ნომერი (საძიებო კოდი)
  • დამცავი 5-ნიშნა კოდი პროგრამის მიერ მოცემული ნიმუშის მიხედვით.
ყურადღება: საძიებო პანელში ყველა ველის შევსება აუცილებელია!

გაითვალისწინეთ, მხოლოდ ამ პროცედურების წარმატებით განხორციელებისა და ინფორმაციის კორექტულად შეყვანის შემთხვევა